TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ PHÚ LỘC
Cải cách hành chính theo tinh thần “5 đẩy mạnh”

Cải cách hành chính theo tinh thần “5 đẩy mạnh”

Cải cách hành chính theo tinh thần “5 đẩy mạnh”Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương thực hiện “5 đẩy mạnh” trong cải cách hành chính thời gian tới, nhằm góp phần khơi thông nguồn lực, giảm chi phí tuân thủ, nâng cao năng lực cạnh tranh...Tại Phiên họp thứ 8 của Ban Chỉ đạo Cải cách hành ...
Chuyển đổi số là quá trình thay đổi tổng thể và toàn diện của các cá nhân, tổ chức

Chuyển đổi số là quá trình thay đổi tổng thể và toàn diện của các cá nhân, tổ chức

Chuyển đổi số là quá trình thay đổi tổng thể và toàn diện của cá nhân, tổ chức về cách sống, cách làm việc và phương thức sản xuất dựa trên các công nghệ số.         Chuyển đổi số là xu thế tất yếu trong thời đại ngày nay, đó là cơ hội bứt phá cho Việt Nam nói chung và các doanh nghiệp nói riêng ...
Tuyên truyền Đề án 06 của Thủ tướng chính phủ về chuyển đổi số

Tuyên truyền Đề án 06 của Thủ tướng chính phủ về chuyển đổi số

Đề án 06 là một nhiệm vụ then chốt, quan trọng của chuyển đổi số quốc gia, làm cơ sở để chuyển đổi cách sống, làm việc, sản xuất kinh doanh của người dân, doanh nghiệp dựa trên công nghệ số. trong thời gian qua Đảng, Nhà nước ta luôn đặc biệt quan tâm và xác định rõ chuyển đổi số là nhiệm vụ chính ...
CHUYỂN ĐỔI SỐ – NÂNG TẦM CUỘC SỐNG

CHUYỂN ĐỔI SỐ – NÂNG TẦM CUỘC SỐNG

 Trong thời gian gần đây, khái niệm “chuyển đổi số” được nhắc đến rất nhiều trên các phương tiện truyền thông đại chúng. Vậy chuyển đổi số là gì và có tầm quan trọng như thế nào?Chuyển đổi số là quá trình thay đổi tổng thể, toàn diện của cá nhân, tổ chức về cách sống, cách làm việc và phương thức ...
Chuyển đổi số - tất yếu trong công cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4,

Chuyển đổi số - tất yếu trong công cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4,

  Ngày 22/4/2022, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 505/QĐ-TTg quyết định lấy ngày 10 tháng 10 hằng năm là Ngày Chuyển đổi số quốc gia. Với chủ đề “Chuyển đổi số giải quyết các vấn đề của xã hội vì một cuộc sống tốt đẹp hơn cho người dân”. Đây là một ngày ý nghĩa với công cuộc chuyển đổi ...
CHUYỂN ĐỔI SỐ - LỢI ÍCH VÀ TẦM QUAN TRỌNG

CHUYỂN ĐỔI SỐ - LỢI ÍCH VÀ TẦM QUAN TRỌNG

Hiện nay, cả thế giới đã bước vào Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 với nòng cốt là sự đột phá của công nghệ số. Quá trình đưa công nghệ số vào mọi mặt của đời sống gọi là Chuyển đổi số. Để mỗi cá nhân, tổ chức hiểu: Ban chỉ đạo Chuyển đổi số xã Phú Lộc đăng tải Tài liệu phổ biến, tuyên truyền ...
KẾ HOẠCH: Tuyên truyền hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia (10/10)

KẾ HOẠCH: Tuyên truyền hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia (10/10)

ỦY BAN NHÂN DÂNXÃ PHÚ LỘCCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúcSố: 31 /KH-UBNDPhú Lộc, ngày 07 tháng 10 năm 2022 KẾ HOẠCHTuyên truyền hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia (10/10)  Thực hiện Quyết định số 505/QĐ-TTg ngày 22/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ về Ngày Chuyển đổi số ...
QUYẾT ĐỊNH:  Về việc thành lập Tổ công tác của UBND xã triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030

QUYẾT ĐỊNH: Về việc thành lập Tổ công tác của UBND xã triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030

ỦY BAN NHÂN DÂNXÃ PHÚ LỘC  Số: 277/QĐ-UBNDCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc  Phú Lộc, ngày 31 tháng 3 năm 2022 QUYẾT ĐỊNHVề việc thành lập Tổ công tác của UBND xã triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số ...
BÀI TUYÊN TRUYỀN:  Về ngày Chuyển đổi số quốc gia ( 10/10)

BÀI TUYÊN TRUYỀN: Về ngày Chuyển đổi số quốc gia ( 10/10)

BÀI TUYÊN TRUYỀNVề ngày Chuyển đổi số quốc gia ( 10/10/2022) Kính thưa: Toàn thể cán bộ và nhân dân trong xãChuyển đổi số là sự tích hợp đầy đủ các công nghệ kỹ thuật số vào tất cả các lĩnh vực của một doanh nghiệp, ứng dụng các công nghệ để thay đổi cách thức vận hành, mô hình kinh doanh và đem ...
QUYẾT ĐỊNH : Về việc thành lập Tổ công tác tự kiểm tra, đánh giá , xếp hạng  mức độ Chuyển đổi số Phú Lộc năm 2022

QUYẾT ĐỊNH : Về việc thành lập Tổ công tác tự kiểm tra, đánh giá , xếp hạng mức độ Chuyển đổi số Phú Lộc năm 2022

UBND XÃ PHÚ LỘCBAN CHỈ ĐẠO CHUYỂN ĐỔI SỐCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúcSố: 108 /QĐ-UBNDPhú Lộc, ngày 09 tháng 6 năm 2023 QUYẾT ĐỊNHVề việc thành lập Tổ công tác tự kiểm tra, đánh giá , xếp hạng mức độ Chuyển đổi số Phú Lộc năm 2022      TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO CHUYỂN ĐỔI SỐ ...
Cuộc thi tìm hiểu về chuyển đổi số Quý 2 năm 2023.

Cuộc thi tìm hiểu về chuyển đổi số Quý 2 năm 2023.

THỂ LỆCuộc thi trắc nghiệm tìm hiểu về Chuyển đổi sốtrên mạng internet năm 2023Thực hiện Kế hoạch số 03 /KH -STTTT ngày 08 tháng 03 năm 2022 của Sở Thông tin và Truyền thông Ninh Bình về việc Tổ chức “Cuộc thi trắc nghiệm tìm hiểu về Chuyển đổi số trên mạng internet” năm 2023; Quyết định số ...
Kế hoạch tổ chức Cuộc thi tìm hiểu về Chuyển đổi số năm 2023

Kế hoạch tổ chức Cuộc thi tìm hiểu về Chuyển đổi số năm 2023

KẾ HOẠCHTổ chức “Cuộc thi trắc nghiệm tìm hiểu về Chuyển đổi sốtrên mạng internet” năm 2023Thực hiện Kế hoạch 106/KH-UBND ngày 12/7/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/TU ngày 20/4/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về Xây dựng Chính quyền điện tử, Chuyển đổi số đến ...
BẢN ĐỒ XÃ PHÚ LỘC
Bình chọn
website hoạt động có ổn định
Thời tiết các vùng
Thời tiết Hà Nội
Thống kê truy cập
Hôm nay : 48
Hôm qua : 48