Ngày 11/7/2023, Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP huyện Nho Quan tổ chức Hội thi đánh giá, phân hạng sản phẩm Chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP năm 2023.Sản phẩm dự thi: Rượu Chuối hột Đồng Chương và Rượu nếp hạt Cau Đồng ChươngTham dự Hội thi, xã Phú Lộc đem đến 2 sản phẩm dự thi là ...