(PLO) - Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định 04/2019/QĐ-TTg về việc thành lập, quản lý và sử dụng Quỹ phòng, chống tội phạm, có hiệu lực thi hành từ ngày 10-3.TIN LIÊN QUANRa mắt quỹ từ thiện Sức khỏe là số 1‘Dùng quỹ bảo trì đường bộ trợ cấp thôi việc là đúng’Khắc phục hậu quả, Vũ ‘nhôm’ ...